W firmie można wyróżnić 3 piony organizacyjne :
  • Dział Produkcji Ciepłowniczej – pion obejmujący pracowników i zespoły zaangażowane w projektowanie, wykonawstwo, rozruchy i serwisowanie prac związanych z branżą ciepłowniczą
  • Dział Produkcji Specjalnej – pion zajmujący się montażem urządzeń dźwigowych oraz urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych. Do zadań tego pionu należy również zarządzanie jakością w firmie
  • Dział Uzdatniania Wody i Oczyszczania Ścieków – pion zajmujący się wykonawstwem oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody
Wśród naszych pracowników dysponujemy doświadczoną kadrą inżynieryjno-techniczną, która stale podnosi swój zasób wiedzy na szkoleniach projektowych i w zakresie informacji na temat wchodzących na rynek nowych produktów. Posiadamy własny zespół projektowy oraz brygady wykonawcze ,rozruchowe i serwisowe w podanych powyżej branżach.

 

Posiadamy wymagane uprawnienia dotyczące:
  • kierowania budowami
  • wykonywania kotłowni i sieci cieplnych w różnych technologiach ( uprawnienia UDT do montażu kotłów)
  • wytwarzania i montażu urządzeń dźwigowych – uprawnienia UDT

Skład Zarządu Firmy:

PREZES
mgr inż. Józef Wojtas
V-CE PREZES
Pełnomocnik d/s Systemu Zarządzania Jakością
mgr inż. Jan Czopar
V-CE PREZES
Dział Produkcji Ciepłowniczej
mgr inż. Ryszard Kosiba
Gł.Księgowy mgr Dariusz Chyczewski
Kierownik budowy kotłowni i sieci cieplnych mgr inż. Arkadiusz Pamuła
Kierownik montażu oczyszczalni ścieków i uzdatniania wody mgr inż. Tomasz Druciak
Specjalista d/s projektowania mgr inż. Katarzyna Kosiba-Pamuła
Kierownik Serwisu mgr inż. Janusz Musz
Kierownik zespołu montażu elektrycznego inż. Miroslaw Moćko
Kierownik Warsztatu Mechnicznego Dominik Sikora
Kierownik zespołu montażu urządzeń dźwigowych Józef Wąsik