Proszę wybrać odpowiedni dział z którym chcą się Państwo skontaktować

Centrala: e-mail: otech@otech.com.pl (0 -18) 354 99 00
Fax e-mail: otech@otech.com.pl (0 – 18) 354 99 13
(0 – 18) 354 99 27
Sekretariat e-mail: otech@otech.com.pl (0 – 18) 354 99 10
(0 – 18) 354 99 11
PREZES

 

mgr inż. Tomasz Druciak

 

e-mail: tomasz.d@otech.com.pl

 

667-481-550

 

V-CE PREZES

 

mgr inż. Dominik Wojtas

 

e-mail: dominik.w@otech.com.pl

 

667-881-578

 

V-CE PREZES

 

mgr Dariusz Chyczewski

 

e-mail: dariusz.c@otech.com.pl

 

667-450-524

 

Główny księgowy mgr Dariusz Chyczewski e-mail: dariusz.c@otech.com.pl 18-354-99-17
667-450-524
Specj. ds. księgowości mgr Łukasz Wacławik e-mail: lukasz.w@otech.com.pl 18-354-99-17
Specj. ds. księgowości mgr Sabina Urzędowska e-mail: sabina.u@otech.com.pl 18-354-99-18
Specj. ds.
ciepłowniczych
mgr inż. Grzegorz Mazur e-mail: grzegorz.m@otech.com.pl

667-871-524
18-354-99-20

Kierownik serwisu Piotr Raksa e-mail: piotr.r@otech.com.pl 667-533-567
Z-ca Kierownika serwisu mgr inż. Janusz Musz e-mail: janusz.m@otech.com.pl 667-533-557
Specj. ds. serwis Andrzej Wójtowicz e-mail: andrzej.w@otech.com.pl
Dyrektor działu dźwigowego mgr inż. Robert Słota e-mail: robert.s@otech.com.pl

667-430-533
18-354-99-22

Specj. ds.urządzeń
dźwigowych
mgr Brygida Tenerowicz e-mail: brygida.t@otech.com.pl 18-354-99-29
Kierownik
serwisu
Józef Wąsik e-mail: jozef.wasik@otech.com.pl 667-430-572
Serwisant Franciszek Bodziarczyk e-mail: franciszek.b@otech.com.pl 667-430-565
Serwisant Andrzej Grądalski 667-871-566
Referent ds.
serwisu
mgr inż. Adndrzej Wójcik e-mail: serwisdzwigi@otech.com.pl 667-881-681
Referent ds.
oczyszczalni ścieków
mgr inż. Łukasz Barzyk e-mail: lukasz.b@otech.com.pl 18-354-99-19
Referent ds.
oczyszczalni ścieków
mgr inż. Jolanta Tylawska e-mail: jola.t@otech.com.pl 18-354-99-19
Kier. robót
ds. oczyszczalni
mgr inż. Macin Wojciechowski e-mail: marcin.w@otech.com.pl 667-481-572
Specj. ds.
wentylacji i klimatyzacji
mgr inż. Rafał Biesiada e-mail: rafal.b@otech.com.pl 667-533-506
Kierownik ds.
elektrycznych
inż. Mirosław Moćko e-mail: miroslaw.m@otech.com.pl 667-871-560
18-354-99-25
Specj. ds.
elektrycznych
mgr inż. Tomasz Olbrych e-mail: tomasz.o@otech.com.pl 667-481-567
18-354-99-25
Kierownik ds.
Warsztatu
Tadeusz Ryczek e-mail: tadeusz.r@otech.com.pl 667-871-561
Referent. ds.
elektrycznych
mgr inż. Rafał Krok e-mail: rafal.k@otech.com.pl 18-354-99-25
Specj. ds.
kosztorysowania
inż. Sebastian Kosal e-mail: sebastian.k@otech.com.pl 18-354-99-16
Kosztorysant Mirsosław Kanpik e-mail: miroslaw.k@otech.com.pl 18-354-99-16
Kosztorysant inż. Jerzy Kordzikowski e-mail: jerzy.k@otech.com.pl 18-354-99-16
Specj. ds.
ofertowania
mgr Renata Duda e-mail: renata.k@otech.com.pl 18-354-99-19
Referent ds.
projektowania
mgr inż. Katarzyna Kosiba-Pamuła e-mail: katarzyna.p@otech.com.pl 18-354-99-21
Referent ds.
projektowania
mgr inż. Katarzyna Wójcik e-mail: katarzyna.w@otech.com.pl 18-354-99-21
Kierownik warsztatu
mechanicznego
Dominik Sikora e-mail: dominik.s@otech.com.pl 667-871-575
18-354-99-24
Stefan Gustek
e-mail: stefan.g@otech.com.pl 18-354-99-21
DOJAZD DO FIRMY OTECH sp.z.o.o.