Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe “OTECH” Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w czerwcu 1989 roku. Był to okres szybkich zmian w polskiej gospodarce. Branża ciepłownicza i budownictwo zaniedbywane przez dziesięciolecia otrzymały w końcu szansę rozwoju i dostosowania się do poziomu, jakim szczyciły się kraje zachodnie. Od początku naszej działalności wykorzystywaliśmy każdą nadarzającą się okazję wykazania się inicjatywą i umiejętnościami technicznymi naszych pracowników. Nawiązaliśmy kontakty z najlepszymi światowymi i polskimi producentami urządzeń i materiałów w tej branży, a rosnące stopniowo zyski pozwoliły nam na prowadzanie coraz to większych i długoterminowych inwestycji. Mieliśmy wkład w poprawę warunków mieszkaniowych w wielu domach jednorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej jak szkoły, urzędy, ośrodki sportowe. O dynamice tych zmian świadczyć może fakt, że zaczynaliśmy od dzierżawy skromnego lokalu, a obecnie nasza siedziba mieści się w nowo wybudowanym kompleksie budynków, gdzie znajdują się biura, warsztat mechaniczny i elektryczny, zaplecze socjalne oraz powstała nieco później nasza siostrzana firma “TERMOTECH” Spółka Jawna zajmująca się głównie działalnością handlową (hurtową i detaliczną. Obok zabudowań powstała baza transportowa i płyta montażowa do montażu konstrukcji stalowych i remontu urządzeń dźwigowych.