Zapewniamy kompleksowe rozwiązania problemów jakości wody począwszy od opracowania koncepcji technologii uzdatniania wody poprzez dostawy urządzeń, montaż, uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Naszą dewizą są technologie przyjazne człowiekowi i środowisku jak i oszczędna gospodarka wodą.

Naszą ofertę kierujemy głównie do:
  • przedsiębiorstw komunalnych produkujących wodę do picia
  • zakładów energetyki cieplnej przygotowujących wodę kotłową
  • zakładów przemysłu spożywczego
  • producentów napojów pitnych
  • użytkowników wody do obiegów chłodniczych
Zapewniamy wysoką jakość oferowanych urządzeń. Spełniają one wszystkie wymagane dopuszczenia i certyfikaty. W tej dziedzinie dysponujemy najnowocześniejszymi ofertami towarowymi i technologicznymi.
W dziedzinie uzdatniania i podnoszenia jakości wody możemy się pochwalić modernizacją i rozbudową Zakładu Uzdatniania Wody zaopatrującego w wodę pitną miasto Gorlice.
Równie ważne jak uzdatnianie wody jest jej oczyszczanie po wykorzystaniu. Zagadnienia ekologiczne są obecnie wiodącymi w życiu gospodarczym na świecie jak również w Polsce, gdzie występowały i nadal występują liczne zaniedbania i braki w zakresie ochrony środowiska. Oczyszczalnie ścieków pełnią kluczową rolę w tej dziedzinie.
Proponujemy w tym zakresie nowoczesne i skuteczne rozwiązania obejmujące oczyszczanie ogarniające swoim zasięgiem całe miejscowości jak również małe ekologiczne oczyszczalnie przydomowe. Dzięki fachowości naszej kadry pracowniczej zapewniamy dobór najlepszych pod względem technicznym i ekonomicznym rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków.