Home Contact
Contact z P.U.P.H. Otech sp. z.o.o. Gorlice
PDF Print E-mail

 

Możesz się z nami skontaktować pisząc, telefonując lub nas odwiedzając:

 

Przedsiębiorstwa Usługowo Produkcyjno Handlowego
"OTECH" Sp. z o.o.:
38-300 Gorlice
ul. Dukielska 83


Zarząd Firmy:

PREZES


mgr inż. Tomasz Druciak


e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


667-481-550


V-CE PREZES


mgr inż. Jan Czopar


e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


667-482-526

V-CE PREZES


mgr inż. Dominik Wojtas


e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


667-881-578


V-CE PREZES


mgr inż. Arkadiusz Pamuła


e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


667-482-585TELEFONY, FAX, EMAIL:

Centrala: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
(0 -18) 354 99 00
Fax e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (0 - 18) 354 99 13
(0 - 18) 354 99 27
Sekretariat
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
(0 - 18) 354 99 10
(0 - 18) 354 99 11Dział Księgowości:

Główny księgowy mgr Dariusz Chyczewski e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 18-354-99-17
667-450-524
Specj. ds. księgowości mgr Łukasz Wacławik e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 18-354-99-17
Specj. ds. księgowości mgr Sabina Urzędowska e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 18-354-99-18

 

Dział Ciepłowniczy:

Specj. ds.
ciepłowniczych

mgr inż. Grzegorz Mazur e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

667-871-524
18-354-99-20

Specj. ds.
ciepłowniczych
mgr inż. Arkadiusz Pamuła e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 667-482-585
18-354-99-20
Specj. ds.
automatyki
mgr inż. Dominik Wojtas e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

667-881-578
18-354-99-30

Serwis Ciepłowniczy:

Kierownik serwisu mgr inż. Janusz Musz e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 667-533-557
Specj. ds. serwisu Piotr Raksa 667-533-567

 

Dział Dźwigowy:

Specj. ds.urządzeń
dźwigowych

mgr inż. Robert Słota e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

667-430-533
18-354-99-22

Specj. ds.urządzeń
dźwigowych
mgr Brygida Tenerowicz e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
18-354-99-29

Serwis dźwigowy:

Kierownik
serwisu

Józef Wąsik e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 667-430-572
Serwisant Franciszek Bodziarczyk
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 667-430-565
Serwisant Andrzej Grądalski 667-871-566

Referent ds.
serwisu

mgr inż. Piotr Ludwin e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 667-881-681


Dział Elektryczny:

Kierownik ds.
elektrycznych
inż. Mirosław Moćko e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 667-871-560
18-354-99-25
Specj. ds.
elektrycznych
mgr inż. Tomasz Olbrych e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 667-481-561
18-354-99-25
Kierownik ds.
Warsztatu
Tadeusz Ryczek e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 667-871-561
Referent. ds.
elektrycznych
mgr inż. Rafał Krok
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 18-354-99-25

 

Dział Kosztorysowania i ofertowania:

Specj. ds.
kosztorysowania
inż. Sebastian Kosal e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 18-354-99-16
Kosztorysant Mirsosław Kanpik e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 18-354-99-16
Kosztorysant inż. Jerzy Kordzikowski e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 18-354-99-16
Specj. ds.
ofertowania
mgr Renata Kleszyk
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 18-354-99-19

 

Dział Klimatyzacji i wentylacji:

Specj. ds.
wentylacji i klimatyzacji

mgr inż. Rafał Biesiada e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 667-533-506

 

Dział Oczyszczalni ścieków i uzdatniania wody:

Kierownik ds.
oczyszczalni ścieków
mgr inż. Tomasz Druciak e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

667-481-550
18-354-99-25

Referent ds.
oczyszczalni ścieków
mgr inż. Łukasz Barzyk e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 18-354-99-19
Referent ds.
oczyszczalni ścieków
mgr inż. Jolanta Tylawska e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 18-354-99-19

Serwis oczyszczalni ścieków i uzdatniania wody:

Kier. robót 
ds. oczyszczalni

mgr inż. Macin Wojciechowski e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 667-481-572
Marcin Kozieł e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 667-871-558

 

Dział Przygotowania dokumentacji projektowej:

Referent ds.
projektowania
mgr inż. Magdalena Górska e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 18-354-99-21
Referent ds.
projektowania
mgr inż. Katarzyna Kosiba-Pamuła e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 18-354-99-21
Referent ds.
projektowania
mgr inż. Katarzyna Wójcik
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 18-354-99-21

 

Warsztat mechaniczny:

Kierownik warsztatu
mechanicznego
Dominik Sikora e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 667-871-575
18-354-99-24
Stefan Gustek
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 18-354-99-21

 

Hurtownia:

Kierownik hurtowni Zbigniew Bąk e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 667-480-516
Sprzedaż
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 18-354-99-50

 

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it